Werkgroep Determinatie

Doel van de werkgroep
Het bestuderen van “onbekende mineralen” en indien mogelijk deze determineren met behulp van alle mogelijke middelen, kunde en kennis (ook van de diverse andere werkgroepen) waarover de MKA beschikt.


Determinatiedienst
Voor MKA-leden bestaat de mogelijkheid om uw “onbekende mineralen” te laten determineren. Deze dienst is in principe gratis. Wie hierin interesse heeft, neemt best contact op met de coördinators van deze werkgroep (zie onder).


Achterliggende filosofie
Het gebeurt regelmatig dat je als verzamelaar oog in oog komt te staan met een mineraal dat je niet met het blote oog kan determineren. Indien er voldoende specimens zijn van dit materiaal, kan het door de werkgroep Determinatie onderzocht worden. Het onbekende mineraal zal vervolgens doorverwezen worden naar de diverse andere werkgroepen (zoals Optische Mineralogie, Fluorescentie, …) die zoveel mogelijke verschillende eigenschappen van “de onbekende” gaan bepalen. Al deze fysische, optische en chemische eigenschappen zullen uiteindelijk leiden tot een verantwoorde determinatie van het mineraal in kwestie.


Apparatuur
De werkgroep Determinatie kan beroep doen op alle apparatuur die de MKA bezit. Daarnaast zijn er tal van leden die hun eigen apparaten en materialen eveneens ter beschikking stellen voor verder onderzoek. Indien nodig kan de werkgroep ook beslissen om analyses te laten uitvoeren met gesofisticeerde technieken (zoals XRD, EDS, RAMAN, FTIR, …).


Kennis
Binnen de MKA kan de werkgroep Determinatie gebruik maken van de uitgebreide MKA-bibliotheek. Daarnaast zijn er heel wat leden die met hun eigen kennis en informatiebronnen eveneens hun steentje kunnen bijdragen tot het oplossen van menig determinatieprobleem. Tenslotte heeft de MKA heel wat nationale en internationale contacten in de (professionele) mineralogische wereld, waar we ook beroep op kunnen doen.


Werking
Het grondig onderzoeken van een onbekend mineraal vraagt veel tijd en inzet van diverse MKA-leden, die hun determinatiewerkzaamheden om die redenen meestal thuis zullen uitvoeren. Daarnaast zijn medewerkers van de werkgroep Determinatie steeds aanwezig op de maandelijkse vergaderingen en uiteraard ook op Minerant (onze jaarlijkse mineralenbeurs). Daarom zijn er ook geen bijkomende vergaderingen van de werkgroep.