Werkgroep Micromineralen

Doel van de werkgroep
Het bijeen brengen van leden die interesse hebben in het verzamelen en bestuderen van micromounts, dwz mineraalspecimens die het best worden bekeken met behulp van een loupe, of bij voorkeur een binoculaire microscoop, met vergroting van 10x tot 100x of soms meer.

Mimetiet, Rowley mine, Arizona, USA
Mimetiet, Rowley mine, Arizona, USA

Vergaderingen
De werkgroep micromineralen vergadert iedere zaterdag na de tweede vrijdag van de maand, namiddags van 13:00 tot 17.00 uur. De vergadering gaat door in het vergaderlokaal, zaal Het Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem. In mei, juli en augustus zijn er geen vergaderingen. Vergaderingen van de werkgroep worden aangekondigd in het MKA-maandprogramma.

Erythriet, Wittichen, Zwarte Woud, Duitsland
Erythriet, Wittichen, Zwarte Woud, Duitsland

Micromineralen bestuderen gaat vooral over 'kijken, kijken en nog eens kijken'. De leden brengen indien mogelijk een microscoop mee en al of niet rond een thema worden elkaars specimens bekeken en becommentarieerd. Er wordt geprobeerd elkaar te helpen bij determinatie van zelf gevonden specimens. Er worden ook afspraken gemaakt om samen op kaptocht te gaan

Metaheinrichiet, Alte Schmiedestollen, Wittichen, Zwarte Woud, Duitsland
Metaheinrichiet, Alte Schmiedestollen, Wittichen, Zwarte Woud, Duitsland


vergadering werkgroep micromineralen

vergadering werkgroep micromineralen