Jaarverslag & statuten

 

Jaarverslag

In Geonieuws wordt een verkorte versie van het jaarverslag van de Mineralogische Kring Antwerpen v.z.w. gepubliceerd.
Geregistreerde MKA-leden kunnen de uitgebreide versie van het jaaroverzicht vanaf 2017 hier bekijken : De verslagen voor 2017 zijn integraal in Geonieuws gepubliceerd (meestal mei of juni nummers).
 

Statuten

De vereniging werd opgericht op 11 mei 1963. In 1977 werd ze een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De statuten verschenen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 17 november 1977 p 4714-4716.

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan verkreeg de vereniging het statuut 'Koninklijk' met benaming 'Koninklijke Mineralogische Kring Antwerpen vzw', verkort 'Mineralogische Kring Antwerpen vzw' of afgekort 'MKA vzw'.

De recenste versie van de statuten zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 10 februari 2023 werd gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 april 2023.

De aanstelling van het huidige bestuursorgaan verscheen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad in 2023.
 

Administratieve gegevens

  • Koninklijke Mineralogische Kring Antwerpen vzw
  • Mineralogische Kring Antwerpen vzw
  • MKA vzw
  • Zetel : Boterlaarbaan 225, 2100 Deurne
  • Ondernemingsnummer/BTW-nummer 0417.613.407
  • RPR Antwerpen
  • www.minerant.org
  • mka@minerant.org