jaarverslag

jaarlijks publiceren we in Geonieuws de verkorte versie van het jaarverslag van de Mineralogische Kring Antwerpen v.z.w.
Geregistreerde MKA-leden kunnen de uitgebreide versie van het jaaroverzicht hier bekijken en eventueel downloaden