Tip van de maand
nuttige wenken en praktische tips voor de mineralenverzamelaarTip 49: mineralen-set voor testen
een tip van Paul Mestrom

Om een mineraal te kunnen determineren moeten meestal de nodige testen gedaan worden. Vaak is het dan ook nodig de testen uit te voeren met materiaal waarvan je zeker weet welk mineraal het is. Door de resultaten van die testen met elkaar te vergelijken kun je conclusies trekken over het onderzochte onbekende mineraal.
Op zich is dit niets nieuws. Je vindt het terug in veel van de eerder beschreven tips.

Om dergelijke vergelijkende tests te kunnen uitvoeren, heb je dus monsters nodig van bekende mineralen. Natuurlijk kun je daarvoor mineralen uit je verzameling gebruiken, maar dan beschadig je die mineralen, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Daarom heb ik een verzameling aangelegd van op zich tamelijk waardeloze stukken van mineralen waarvan ik zeker ben wat het is. Die verzameling zit opgeborgen in opbergdozen zoals ik die ook gebruik voor een set mineralen voor het testen van hardheid (zie tip 27). Op de foto hierboven zie je twee van die opbergdozen. In die dozen zitten o.a. de volgende mineralen (die ik met enige regelmaat gebruik voor mijn vergelijkende tests):

• calciet
• aragoniet
• dolomiet
• magnesiet (Mg-test)
• rhodochrosiet (Mn-test)
• smithsoniet (Zn-test)
• annabergiet (Ni-test)
• apatiet (fosfaat-test)
• mimetiet (arsenaat-test)
• hematiet (streepkleur)
• goethiet (streepkleur)
• gips
• aragoniet (verschil met calciet)
• strontianiet
• bariet
• sideriet