Mineraaltje met een verhaaltje


fluoriet
foto en verhaal Paul Mestrom

Fluoriet uit Nederland?
Beeldbreedte 2,5 cm, Bergen op Zoom, Nederland

Het was in de jaren 80 van de vorige eeuw. Op mijn school had ik een geologie-club. Een keer per maand ontving ik thuis een groepje leerlingen om ze zo veel mogelijk bij te brengen over mineralen en hun kristallen. Op de tafel in de huiskamer stonden steeds 4 of 5 microscopen om steentjes te bekijken na mijn inleidende verhaaltje. Aan het eind van de bijeenkomst was er steeds "de uitdeeldoos" waaruit iedereen een steentje mocht uitkiezen voor zijn of haar eigen verzameling.
Natuurlijk wilden deze leerlingen ook zelf “op jacht”. Daarvoor organiseerde ik allerlei "expedities", van dag-uitstapjes tot een week naar Eifel of Schwarzwald.

In Nederland zijn natuurlijk niet veel vindplaatsen, maar in die tijd werden er in de buurt van Bergen op Zoom nieuwe dijken aangelegd. In het materiaal dat daarvoor (waarschijnlijk vanuit België) aangevoerd werd was het goed zoeken. We vonden er vaak mooie calciet in en heel af en toe ook fluoriet. Het mooiste exemplaar daarvan zie je hierboven. De holte zat oorspronkelijk vol calciet. Die is met zoutzuur verwijderd. In mijn collectie ligt hij als "fluoriet, dijkaanleg Markiezaat, Bergen op Zoom, 31-3-1984".